Hírek

Közgyűlés

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület

2013. éves közgyűlésére

A közgyűlés ideje és helye:

2013. április 5. (péntek) 9.30 órakor a Budapest, V. Falk Miksa utca 28. szám alatti Nyugdíjasklubban.

Napirend:

1. Megnyitó

2. Napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2012. évről, az elnökségi beszámoló megvitatása a 2012. évben végzett munkáról, a közhasznúsági jelentés jóváhagyása, a pénzügyi beszámoló, a 2013. évi költségvetés.

Vita a beszámolókról, válaszadás, szavazás

4. Elnökség és a Felügyelő Bizottság megválasztása

5. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, hogy egyesületi tagsági igazolványát és a meghívót szíveskedjék magával hozni. Egyben kérem, hogy – amennyiben még nem történt meg – a 2013. éves tagdíját a mellékelt csekken befizetni szíveskedjék, vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalással kérem rendezni, és ha elmaradt a 2012. évi tagdíj fizetése, kérjük, pótolja! Bankszámla számunk: 10200940-21512355-00000000

Emlékeztetőül jelezzük, hogy az éves tagdíjak mértékei az alábbiak:

– magánszemélyek 2.000.-Ft/év (diák, nyugdíjas, 1.200.-Ft/év)

– gazdálkodó szervezetek, jogi személyek minimum 10.000.-Ft/év

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén az új közgyűlést változatlan napirenddel és helyszínnel 2013. április 05-én 10.00 órára hirdetjük meg. Az Alapszabályunk vonatkozó bekezdése (5.5) szerint az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2013. március 21.

Tisztelettel:

FEHÉR GYŰRŰ
elnöksége

Megszakítás