Hírek

Szakmai együttműködés a KM5 Önvédelmi Iskolával

A KM5 Önvédelmi Iskoláról

KM5

Szakemberei egyesítő, integratív szemlélettel tekintenek az önvédelemre. Koncepciójuk a teljes önvédelem 5 területen: fizikai, verbális önvédelem, egészségvédelem, szeretteink és tulajdonunk védelme.  A Krav Maga reális önvédelmet nyújt, s emellett fejleszti a mentális és fizikai készségeket.

KravMaga

Az együttműködés az egyesület TÁMOP – 5.6.1.C – 11/1. programjának egyik részfeladata elvégzése érdekében kezdődött. A projekt kiemelt figyelmet kíván fordítani az állampolgárok önvédelmi képességének javítására különös tekintettel a vagyon elleni bűncselekményekre, amelyek megelőzésében az állampolgároknak jelentős szerepük lehet. Ezen ártalmak csökkenéséhez az első lépcső az önvédelem oktatása, önvédelmi technikák elsajátítása. Az önvédelem fejlesztése csökkenti az ismételt áldozattá válás valószínűségét is, amelynek következében az áldozatok társadalmi visszailleszkedésének hatékonysága javul. 

A program során során többalkalmas ifjúsági és felnőtt önvédelmi csoportokat is indítunk. A későbbiekben célunk az önálló ifjúsági prevenciós program közös hosszú távú működtetése az ORFK, a BRFK és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával.

A foglalkozások anyaga az alábbi elméleti és gyakorlati témakörökre osztható:

1. Elméleti képzés:
• Az érintett korosztály sérelmére elkövetett leggyakoribb bűncselekménytípusok (vagyon és személy elleni, illetve garázda bűncselekmények)
• A jogos védelem hatályos szabályozása és az egyes önvédelmi helyzetek gyakorlati elemzése a jogos védelem vonatkozásában (meddig terjed a jogos védelem határa, mihez van jogunk egy önvédelmi helyzetben és mihez nincs)
• A résztvevők szerepe az áldozattá válás megelőzése körében (ruházat, testbeszéd, testtartás, viselkedés, kommunikáció)
• Kommunikációs minták melyekkel a garázda bűncselekmény megelőzhető, vagy a súlyosabb végkifejlet elkerülhető (“kidumálás” azaz mit mondjunk és mit ne egy önvédelmi helyzetben)
• Könnyen támadható pontok az emberi testen, módszerek az erőfölényben lévő támadó ártalmatlanítására
• Áldozattá válás megelőzése tömegközlekedési szituációkban
• Áldozattá válás megelőzése szórakozóhelyen és azok környékén (különös tekintettel a vagyon elleni és “bedrogoztatásos” bűncselekményekre)
• Teendők a már megvalósult bűncselekmény esetén

2. Gyakorlati képzés
• Hétköznapi tárgyak önvédelmi eszközként történő használata (kulcs, táska, toll, újság, stb.)
• Szabadulás lefogásos szituációkból (csukló, kar, ruhafogás, elrablásos szituációk)
• Alapvető önvédelmi technikák begyakorlása dulakodásos szituációkban (köríves és egyenes ütés, lökés védése)
• Földre kerülés megakadályozása, alapvető önvédelmi technikák begyakorlása fekvő helyzetben, illetve felkelés a földről
• Helyes döntéshozatal begyakorlása magas stresszel járó helyzetekben.

Megszakítás