Hírek

Svájci-magyar együttműködés az emberkereskedelem áldozatainak referálása terén” projekt / Záróesemény

2017. november 17-én részt vettünk a “Svájci-magyar együttműködés az emberkereskedelem áldozatainak referálása terén” projekt záróeseményén, ami során a projekt résztvevői beszámoltak a projekt eredményeiről, valamint közös gondolkodásra invitálták a résztvevőket annak érdekében, hogy a legmagasabb szintre fejleszthessük az áldozatvédelem és bűnüldözési tevékenységeket a területen. A projekt célja, hogy elősegítse a magyar és a svájci áldozatazonosítással, -védelemmel, és -irányítással foglalkozó szakértők, valamint a bűnüldöző szervek közötti együttműködést. Magyarország az emberkereskedelem elleni nemzeti stratégia keretein belül fejleszti a transznacionális irányítási mechanizmust a leginkább érintett partnerországokkal. A korábbi Ravot-EUR projekt során Belgium és Hollandia viszonylatában már feltérképezésre került a mechanizmus, amely jelen projekt eredményeként kiegészül a Svájcra vonatkozó ismeretanyaggal. A projekt a Belső Biztonsági Alapból került finanszírozásra.

Megszakítás