Hírek

Krízisen innen és túl – 3. műhelymunka

Kapcsolatteremtés, együttműködés-fejlesztés és szakmai tudásbővítés a célja a március elején indult találkozásainknak gyermek-és családvédelemben, ill. gyermekekkel/családokkal más területen foglalkozó állami és civil szférából érkező szakemberek számára. Az ő munkájuk során mindennapos, hogy ügyfeleik krízishelyzettel küzdenek.

Április 5-én immár a harmadik műhelymunkán vettünk részt: most a Partners Alapítvány vezetője szakmai irányítása mellett az ú.n. WANDA esetmegbeszélő mószerrel ismerkedtünk, majd egy konkrét esetet fel is dolgoztunk. Igazi teremtő műhelymunka alakult ki, a módszer, az együttgondolkodás, a nézőpontváltás felvillanyozta a résztvevőket.

A belgiumi fejlesztésű (Artevelde Főiskola) WANDA módszert ajánljuk minden segítő szakember figyelmébe, mert az eset szempontjából szükséges extra megértésekhez tud juttattni a külső szempontokkal való gazdagodás által, ill. a problémamegoldáshoz a kreativitásunkat megnyitja. Az esetmegbeszélő során a résztvevők képesek lesznek nézőpontot váltani, megismerik az esetek mögött meghúzódó szándékokat, érzelmeket, motivációkat, így mélyebb átlátásuk lesz a helyzetre.

 

WANDA

https://www.partnershungary.hu/szolgaltatasaink/esetmegbeszelo-csoport/

A módszer kifejlesztői:

Történet:

http://projecten.arteveldehogeschool.be/en/wanda/node/23

Mi ez a módszer?

www.projecten.arteveldehogeshool.be/en/wanda/node/20

http://projecten.arteveldehogeschool.be/en/wanda/node/31

 

 

 

Megszakítás