Schicksalsgeschichten, Krisen

A Fehér Gyűrű az alábbi ügyekben nyújtott jogi segítséget 2015-16-ban:

P. J. esete jelenleg is folyamatban van. Egy Veszprém megyei kistelepülésen felgyújtották a házát, emiatt emberölés kísérlete miatt végzett nyomozást a rendőrség. Az áldozatot ügyvédünk képviseli a bíróság előtt.

K. M. kiskorú bántalmazása miatt a Monori Rendőrkapitányságnál folyamatban lévő ügyben szintén jogi képviseletet biztosít az egyesület az áldozatnak.

N. T. esetében a Szolnoki Járási Bíróság első fokon két év börtönt szabott ki öt évre felfüggesztve a tettesre kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak bűntette miatt. Az áldozatot ügyvédünk képviseli a bíróság előtt.

G. N. külföldi állampolgár ügye jogerősen befejezve a Fővárosi Ítélőtábla előtt. Az áldozatot ügyvédünk képviselte a bíróság előtt.

B. T.  esetében a Pesti Központi Kerületi Bíróság jogerősen két év négy évre felfüggesztve szóló ítéletet hozott. Az áldozatot ügyvédünk képviseli a bíróság előtt.

J. E. súlyos testi sértés áldozataként kap Egyesületünktől jogi képviseletet, az ügye jelenleg is folyamatban van a BRFK hatodik kerületi kapitánysága előtt.

Sz. R. kiskorú megerőszakolása

Közös áldozatvédelem a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettel
2010.05.17. hétfő 15:44

Hétfőn együttműködési megállapodást írt alá az Országos Rendőr-főkapitányság és a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a bűncselekmények áldozatainak segítése és az áldozati jogok érvényesülésének elősegítésében, a másodlagos áldozattá válás megelőzésének érdekében.

A megállapodás keretein belül az Országos Rendőr-főkapitányság szakirányítása során többek között törekszik majd arra, hogy a Rendőrség szerveinél nagy hangsúlyt kapjanak az áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok annak érdekében, hogy a sértettek jogai maradéktalanul érvényesüljenek. A potenciális, az átlagostól nagyobb áldozati kockázattal bíró sértetti kör (gyermekek, betegek, idősek, nők, kiszolgáltatott helyzetben lévők, kisebbség; bizonyos munkakörök, úgymint pénzintézetek, lottózók, patikák, postahivatalok, éjszaka nyitvatartó kereskedelmi egységek, töltőállomások dolgozói, ügyfelei) folyamatos felvilágosítását, védelmének megszervezését biztosítja. A büntetőeljárás rendőrségi szakaszában a sértettet tájékoztatja jogairól, kárigényének érvényesítési lehetőségeiről, és arról, hogy különböző állami és társadalmi szervektől – a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettől (továbbiakban: Egyesület) – milyen segítséget kaphat.

Az Egyesület vállalja, hogy konkrét és közvetlen támogatást ad, valamint anyagi, jogi, pszichikai és egyéb segítséget nyújt a bűncselekmények, főleg a szociális helyzetük miatt rászoruló áldozatoknak (hozzátartozóiknak), és fellép a sértettek érdekeinek védelmében. Továbbá bűncselekmények áldozatainak tekinti, és kiemelten foglalkozik majd azokkal a rendőrökkel, akik szolgálati feladataik ellátása során testi, lelki sérüléseket szenvednek. Segítséget nyújt a hazánkban áldozattá vált magyar és nem magyar állampolgárok részére. Lehetőségéhez mérten közreműködik az idősek áldozattá válásának megelőzését célzó rendezvények szervezésében, tájékoztató előadások tartásában.

Az áldozattá válás szempontjából a 60 év feletti időskorúak csoportja – a kiskorúak mellett – a legveszélyeztetettebb. A 2009. évben országosan csökkent a körükből kikerült áldozatok száma (2008. évben 37.883, míg 2009. évben 36.715), melynek eredményéhez hozzájárult, hogy a rendőrség országos szinten kiemelten kezeli az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésének, visszaszorításának fontosságát.

ORFK Szóvivői Iroda

A FEHÉR GYŰRŰ ügyfélszolgálati tevékenysége során leggyakrabban lelki és jogsegély szolgáltatást biztosít a bűncselekmények áldozatainak, de néhány jelentősebb eset leírásával szeretnénk bemutatni az egyesület gyakorlati áldozatvédő munkáját.
2002 május 09-én délben ismeretlen tettesek bementek Móron, az ERSTE Bank épületébe és géppisztollyal tüzet nyitottak az ott-tartózkodókra. A terror jellegű rablótámadás következtében nyolc ember vesztette életét.
2002. májusában a FEHÉR GYŰRŰ megnyitotta támogatói folyószámláját az ERSTE BANK Hungary Rt.-nél, amelyen keresztül lehetővé vált a móri bankrablás elhunyt áldozatai hozzátartozóinak támogatása.
A FEHÉR GYŰRŰ a támogatói számláját magánszemélyek kezdeményezésére nyitotta meg. Dr. Erdei Tamás a Bankszövetség elnöke, Kisbenedek Péter az ERSTE Bank Hungary Rt. vezérigazgatója, dr. László Csaba pénzügyminiszter és Varga Mihály ex-pénzügyminiszter közös felajánlással járultak hozzá az áldozatok hozzátartozóinak anyagi támogatásához, majd felhívásukra többen is csatlakoztak a kezdeményezéshez.
Az ERSTE Banknál nyitott támogatói számlára befolyt több, mint 60 millió forint adományt rászorultság szerint az áldozatok azon hozzátartozói között, akik egyben jog szerinti örökösök is – egy “ad hoc” bizottság osztotta el, amelynek tagjai voltak a számla megnyitását kezdeményező személyeken kívül az érintett települések önkormányzatainak képviselői is.
Az adományok gyűjtésén és rászorultság alapján történő elosztásán túlmenően az egyesület a móri bankrablás áldozatai hozzátartozóinak különböző segítséget nyújtott, többek között képviselte a hozzátartozókat a hagyatéki eljárások, a büntetőeljárás, és egyéb ügyintézések során (például: az özvegyi nyugdíj intézése, árvaellátás biztosítása és különböző gyámhatósági ügyek). Még napjainkban is folyamatosan biztosítanak különböző jogi segítséget, különös tekintettel arra a két családra, ahol két kiskorú gyermek felneveléséről kell gondoskodnia a hozzátartozóknak.

H. Fruzsina 9 éves kislány budapesti lakóházuk földszintjén a liftre várt, amikor egy ott lakó férfi erőszakkal berángatta a lakásába, ahol erőszakoskodni akart vele, fajtalanságra akarta kényszeríteni. A kislány segítségért kiabált és megpróbált ellenállni, de a férfi késsel több helyen megszúrta azzal a szándékkal, hogy megtörje az ellenállását és amikor ez nem sikerült a késsel elvágta a kislány nyakát. A gyermek korábbi segély-kiáltásait hallva az egyik szomszéd betörte a lakás ajtaját, ezzel megzavarva a támadást. A gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően a kislány életben maradt.
Fruzsina, sorsát az egyesület folyamatosan figyelemmel kísérte, a pszichikai és más irányú segítségek mellett, a család részére – a bűncselekmény következtében kialakult rossz anyagi helyzetük miatt – többször adtak segélyt. Az egyesület kérésére a nyomozók nem a rendőrség épületében, hanem – a kislány által már megszokott környezetben – a FEHÉR GYŰRŰ budapesti irodájában hallgatták meg a gyermeket, ahol jelen volt az édesanyán kívül az egyesület jogásza és egy pszichológus is.
Az életmentő műtét következtében csúnya hegek maradtak a kislány nyakán, ezért egy év múlva plasztikai műtét vált szükségessé, amelyet társadalombiztosítási támogatással is csak minimum 120.000,- Ft-ért vállaltak volna el a kórházak. Az egyesületnek sikerült elintéznie, hogy a plasztikai műtétet végül díjmentesen elvégezzék. A műtét sikeres volt, a támadás nyomai ma már alig láthatóak, sőt Fruzsina mára már túljutott a bűncselekmény okozta pszichés traumán is.

P. Ferenc budapesti lakost két éve Budapesten az Árpád hídon két férfi agyonverte. A nyomozás során kiderült, hogy a támadókat az áldozat felesége bérelte fel férje megölésére. A házaspár válófélben volt és a feleség nem akart osztozni a közös vagyonon. Az elkövetőket és a felbujtókat a rendőrség őrizetbe vette.
A bűncselekmény elkövetése után pár nappal az áldozat édesapja, aki 100%-os rokkant telefonon kereste meg az egyesületet azzal a kéréssel, hogy nyújtsanak segítséget fia eltemetéséhez. Az alacsony nyugdíjjal rendelkező rokkant és beteg szülőknek nem csak a temetés költségeinek kifizetése jelentett nehézséget, hanem az ezzel járó ügyintézés is. A FEHÉR GYŰRŰ segített a temetés megszervezésében és annak költségeit fedezte. Ezen kívül segítséget nyújtanak az árván maradt két kiskorú gyermek gyámhatósági eljárásához is.

M. Eszter 16 éves középiskolai tanuló 2006. februárjában, Budapest egyik parkjában – a kora esti órákban – erőszakos közösülés áldozata lett. Az ügyben lefolytatott rendőrségi eljárás során a fiatalkorú áldozatot több atrocitás is érte: a kihallgatások során alaptalan vádaskodások, sértő megjegyzések hangzottak el. A kollégiumban és a lakhelyén végzett rendőrségi adatgyűjtés során semmibe vették az áldozat személyiségi jogait, sőt olyan rossz színben tüntették fel a fiatal lányt, hogy a család az elköltözés gondolatával foglalkozik. Az egészségügyi vizsgálatok során is több hiba és szakszerűtlenség történt. Összességében a rendőrségi eljárás során nem az ilyen jellegű bűncselekmények áldozatait megillető módon foglalkoztak és viselkedtek a sértettel. A történtekről részletes feljegyzést készített a FEHÉR GYŰRŰ, amelyet kivizsgálásra az illetékes szervekhez továbbítottak.
Az egyesület az áldozatnak, illetve a családjának segítséget nyújt az iskola, kollégium, és a lakóhely megváltoztatásához, melyekhez némi anyagi támogatást is ad, továbbá biztosítja a büntetőeljárás alatt a sértetti jogi képviseletet.

2007. nyarán ismeretlen tettes ellopta Siófok egyik utcájában parkoló VW Transporter német forgalmi rendszámú kisbuszt. A gépkocsi egy német állampolgár tulajdona volt, aki nyolcadmagával szabadságát töltötte a Balaton partján. Az ismeretlen elkövető nem csak a gépkocsit lopta el, hanem az abban lévő csomagjaikat, ruházatukat, személyes dolgaikat és egyes családtagok útleveleit és bankkártyáit is. A nyolctagú társaságnak (két család) a FEHÉR GYŰRŰ egy éjszakára biztosított díjtalan szálláslehetősséget és összesen 240.000,- Ft. értékben adott segélyeket a hazautazásuk költségeire, valamint segítséget nyújtott ellopott úti-okmányaik pótlásához is.

Dr .S.Ané (T.A) a Szabálysértési Törvény hatálya alá eső, ún. folytatólagosan elkövetett veszélyes fenyegetés sértettjeként kereste meg egyesületünket. Egyesületünk segítette őt a feljelentés megtételében a BRFK XX. és XIII. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályára.
Egyesületünk az ügyfél részére több irányú segítséget nyújtott, melynek kapcsán a Budapesti XX., XXI. És XXIII. Kerületi Bíróság előtt meg is indult a szabálysértési eljárás, melyhez az egyesület jogi képviselőt biztosított az ügyfél részére a teljes bírósági szakaszban.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya indított eljárást P.T. ellen, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, 14. életévét be nem töltött személy ellen elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt.
Az elkövető szexuális kapcsolatot akart létesíteni H.V., 14 éves aluli kislánnyal, aki erre nem volt hajlandó. A sértett ellenállt a kísérletnek, mely dulakodássá fajult, melynek során a gyanúsított hegyes eszközzel többször nyaktájékon szúrta. Az erősen vérző lányt autója hátsó ülésére tuszkolta, s a közelben lakó nagymamája családi házának udvarán lévő mellékhelyiséghez hurcolta. Itt tovább próbálkozott az erőszakkal, a sértettet bántalmazta, és elhatározta, hogy megöli. Az udvaron lévő szennyvízgödör fedelét levette, és a sértettet beledobta a gödörbe. Sértett megpróbált onnan kijutni, de az elkövető rendkívüli embertelenséggel és brutalitással egy 1 méter hosszúságú földelő-szonda vassal szurkálta, ahol csak érte mindaddig, amíg életjelt adott. Hogy a test végleg elmerüljön, két nagyobb méretű követ egymáshoz erősítve a testre dobta.
A bűnügyben egyesületünk ügyvédünk részvételével a hatóságok által lefolytatott eljárások során, valamint a bírósági tárgyalásokon ellátta a sértetti jogi képviseletet

P.H. 18 éves magyarcsanádi lakos 2006. július 19.-én éjszaka Makó határában brutális emberölési kísérlet áldozata lett, az elkövető benzinnel leöntötte és felgyújtotta. A lány testfelületének nagy része megégett, a mentők először Szegedre, majd a Fővárosi Szent István Kórházba szállították.
Henriettán a kórház Égési és Plasztikai Sebészetén több műtétet hajtottak végre, de az áldozatos orvosi gyógykezelés ellenére 2006. augusztus 10.-én a hajnali órákban belehalt sérüléseibe.
Az ügyben a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság folytatta az eljárást. A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület a szülők kérésére a büntetőügy folyamatában – a Be. 58.§. 3. pontja alapján – vállalta a sértetti jogi képviseletet, melyet a bírósági szakban is ellátott. Ügyvédünk valamennyi tárgyaláson részt vett.

A közelmúltban szinte egymás után történt két rendőrgyilkosság példátlan eset Magyaroszágon.
2010 július 23.-án Radovic Dusan r.zászlós szolgálatteljesítés közben halt hősi halált. Egy BMW típusú személygépkocsi vezetője nem tett eleget a rendőri felszólításnak, majd hosszas üldözés követően, a Keleti Pályaudvarnál megállásra kényszerítették. Radivic Dusan kiszállt a rendőrautóból. A BMW vezetője hirtelen hátramenetbe kapcsolt és nagy sebességgel elgázolta és a két gépjármű közé szorította a rendőrt. Ezt követően a BMW vezetője elhajtott a helyszínről, elsodorva Radovic zászlóst, aki ezt követően az úttestre zuhant. Radovic Dusan olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszinen életét vesztette.
A rendőrség által nyitott támogatási bankszámlára a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 100 000,- Ft – azaz: egyszázezer Ft. – segélyt utalt át az elhunyt családjának.
2010 augusztus 4.-én ismeretlen tettes – eddig még nem állapított okból – több lövéssel megölte az Alsóőrsön szolgálatát ellátó és intézkedő ifj. Gaumaf János főtörzsőrmestert. A sértett a helyszínen meghalt.
Egyesületünk elnöke az elhunyt parancsnokával együtt a szolgálat halottja rendőr családjának 100 000,-Ft – azaz: egyszázezer forint – egyszeri gyorssegélyt adott át személyesen.

Skip to content