Tevékenységünk

A magyar áldozatsegítő szervezet, a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület a nyugat-európai áldozatvédő szervezetek mintájára, 1989. december 21-én alakult és 1992 óta  aktív tagja az Európai Áldozattámogató Szervezetnek (Victim Support Europe). A VSE tagszervezetei révén sok országgal állunk kapcsolatban: 

http://fehergyuru.eu/hol-kaphatok-segitseget-kulfoldon/

A kelet európai országok között elsőként alakult áldozatsegítő szervezet, a magyar FEHÉR GYŰRŰ konkrét és közvetlen támogatást ad, valamint segítséget nyújt a bűncselekmények vétlen – részben a szociális helyzetük miatt rászoruló – áldozatainak és hozzátartozóiknak információadás, pszichikai, egyes esetekben kisebb anyagi, valamint jogi és egyéb formában, továbbá kiáll és fellép a sértettek érdekeinek védelmében.

A segítségnyújtás előtt, ennek legtöbb esetében kérjük hozza el rendőrségi feljelentését. Ettől eltérő esetek miatt hívjon vagy írjon nekünk.

A FEHÉR GYŰRŰ a következő segítséget adja a bűncselekmények vétlen, rászoruló áldozatainak:

 • meghallgatás, értő figyelem és emberi vigasz a bűncselekményt követően
 • információ nyújtása hivatali eljárásokkal kapcsolatban
 • segítségnyújtás, esetleges ügyintézés a hatóságoknál történő eljárásban
 • kiemelten emberellenes bűncselekmény esetén ingyenes jogi segítségnyújtás – egyedi elbírálás szerint (lehetőségeink szűkre szabottak a jogi képviseletet illetően)
 • díjtalan mediáció
 • díjtalan segítségnyújtás pszichológus, mentálhigiénés szakemberrel a krízisben lévő áldozatoknak
 • a szorult helyzetben lévőknek indokolt esetben csekély összegű anyagi támogatás, amivel a bűncselekmény által kialakult krízishelyzetet kívánjuk segíteni. Rendőrségi feljelentéshez kötött.
 • továbbirányítás más szervezetekhez, illetve intézményekhez 
 • segítségnyújtás közlekedési balesetek vétlen áldozatainak, hozzátartozóinak

Bűncselemények, vagy egyéb esetek, amikor NEM TUDUNK / NEM MI TUDUNK segítséget nyújtani:

Például:

 • lakásmaffia ügyek
 • elrabolt tárgyak kárpótlása 
 • munkajogi ügyek és egyéb közigazgatási eljárás alá tartozó ügyek
 • polgári peres eljárások
 • stb.

Ezen esetek egy részében tudunk más szervezetet, ill. a témában jártas fizetős ügyvédet ajánlani.

Segítségnyújtás külföldieknek:

A FEHÉR GYŰRŰ az Európai Unió áldozatvédelmi elvárásainak megfelelően a hazánkban áldozattá vált külföldieknek az alábbi formában nyújt segítséget:

 • emberi vigasz és személyes gondoskodás a bűncselekményt követően
 • tájékoztatás a magyar büntetőeljárás folyamatáról
 • a szorult helyzetben lévőknek indokolt esetben anyagi támogatás
 • segítségnyújtás a hatóságoknál történő eljárásban
 • segítség az ellopott úti- vagy személyes okmányok pótlásában
 • segítségadás a rokonokkal, barátokkal, illetve országuk külképviseletével való kapcsolatfelvételhez
 • szükség esetén a további itt-tartózkodáshoz segítség a szálláskereséshez, ill. indokolt esetben ingyenes szállás-és étkezési lehetőség biztosítása
 • kivételes esetben jogi képviselet biztosítása a hatóságok előtti eljárásban
 • más szervezetek, illetve intézmények által nyújtott támogatás közvetítése
 • szükség esetén segítségnyújtás a hazatéréshez
 • az utógondozás érdekében az állampolgársága szerinti nemzeti áldozatvédő szervezet értesítése a bűncselekményről és a kapott segítségnyújtásokról
 • segítségnyújtás közlekedési balesetek vétlen áldozatainak – kizárólag legálisan Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgároknak

A felsorolt segélynyújtási formákon kívül az egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy az áldozattá vált külföldi elkerülje a másodlagos áldozattá válást.

Az anyagi jellegű szolgáltatásokra csak a viszonossági elv alapján van lehetőség, vagyis azon országok polgárai kaphatnak támogatást, ahol a magyar látogató/turista is segítségre számíthat. Ettől, méltányosságból két esetben lehet eltérni: az egyik eset, ha az áldozattá vált külföldi valósággal kilátástalan helyzetbe került, a másik esetben pedig a rendőrség, vagy a nyomózó hatóság kérésére akkor, ha a büntetőeljárás teszi indokolttá a sértett további itt-tartózkodását.

ADATVÉDELEM – adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezeléséről, védelméről:

adatkezelési tájékoztató

Megszakítás