Rendezvények

Meghívó a 2016-os FB-ülésre: letöltés

A 2016. február 15-i elnökségi ülés meghívója: letöltés

A 2016 február 8-i FB-ülés határozatai: letöltés

2015. évi közgyűlési meghívó

2015.12.15.-i elnökségi ülés meghívó

2015.09.01.-i elnökségi ülés meghívó

Meghívó 2015.04.23 elnökségi ülés

2015.04.01. Felügyelő Bizottsági ülés meghívó

2015.03.19. elnökségi ülés meghívó

2015. 01.27. elnökségi ülés meghívó

2014. 12. 04 -i elnökségi ülés meghívó

Meghívó elnökségi ülés 2014. 09. 09

MEGHÍVÓ Közgyűlésre 2014. 04. 25.

2014.04.25-i elnökségi ülés meghívó

2014. 03. 25-i elnökségi ülés meghívó

Felügyelő Bizottsági ülés meghívó 2014. 03.25.

2014.01.28. elnökségi ülés meghívó

Elnökségi ülés meghívó 2013. 02.25

2013.05.27-i elnökségi ülés meghívó

2013.09.23.-i elnökségi 

2013 12 16 -i elnökségi ülés meghívó

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület

2013. éves közgyűlésére

A közgyűlés ideje és helye:

2013. április 5. (péntek) 9.30 órakor a Budapest, V. Falk Miksa utca 28. szám alatti Nyugdíjasklubban.

Napirend:

1. Megnyitó

2. Napirend elfogadása és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2012. évről, az elnökségi beszámoló megvitatása a 2012. évben végzett munkáról, a közhasznúsági jelentés jóváhagyása, a pénzügyi beszámoló, a 2013. évi költségvetés.

Vita a beszámolókról, válaszadás, szavazás

4. Elnökség és a Felügyelő Bizottság megválasztása

5. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítunk. Kérjük, hogy egyesületi tagsági igazolványát és a meghívót szíveskedjék magával hozni. Egyben kérem, hogy – amennyiben még nem történt meg – a 2013. éves tagdíját a mellékelt csekken befizetni szíveskedjék, vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalással kérem rendezni, és ha elmaradt a 2012. évi tagdíj fizetése, kérjük, pótolja! Bankszámla számunk: 10200940-21512355-00000000

Emlékeztetőül jelezzük, hogy az éves tagdíjak mértékei az alábbiak:

– magánszemélyek 2.000.-Ft/év (diák, nyugdíjas, 1.200.-Ft/év)

– gazdálkodó szervezetek, jogi személyek minimum 10.000.-Ft/év

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén az új közgyűlést változatlan napirenddel és helyszínnel 2013. április 05-én 10.00 órára hirdetjük meg. Az Alapszabályunk vonatkozó bekezdése (5.5) szerint az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2013. március 21.

Tisztelettel:

FEHÉR GYŰRŰ

elnöksége

MEGHÍVÓ

2012. december 10-én elnökségi ülést tartunk 14.30-kor, a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület központjában, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

– tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

– tájékoztató az október 25-26.-i nemzetközi konferenciáról

– tájékoztató a pályázatokról, az egyesület pénzügyi helyzetéről

– jelölő- és szavazatszedő bizottság elnökeinek és tagjainak felkérése

– egyebek

Budapest, 2012. 12.10.

Fügedi László

elnök
A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 2012. július 31-én 14,30-kor elnökségi ülést tart.
Az ülés napirendi pontajai:
– Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
– Tájékoztató a szezonális irodák megnyitásáról
– Tájékoztató a beígért támogatásokról és a beadott pályázatok
jelenlegi helyzetéről, az egyesület pénzügyi helyzetéről
– egyebek ( rendezvények,együttműködések)

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2012. március 23-án rendkívüli majd rendes elnökségi ülést tart. A reggeli 9.00 órakor kezdődő rendkívül elnökségi ülésre szóló meghívót IDE kattintva lehet letölteni.
A déli 12.00 órakor kezdődő elnökségi ülésre szóló meghívót IDE kattintva lehet letölteni.

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület
2012. március 23-án 9,30-kor tartja ez évi közgyűlését
az V. kerületi Önkormányzat Falk Miksa úti nyugdíjas klubjában.

A közgyűlés napirendi pontjai. Az elnökség beszámolója a 2011.-ben végzett

munkáról és a költségvetésről,

a közhsznúsági jelentés megtárgyalása

a Felügyelő Bizottság beszámolója

A 2012. évi munka – és pénzügyi terv elfogadása

Elnökségi és felügyelő bizottsági tagok választása
A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2012. február 27-én elnökségi ülést tart. Az elnökségi ülésre szóló meghívót IDE kattintva lehet letölteni.
2011. évi elnökségi munkaterv
Február

2011. évi munkaterv megvitatása, elfogadása
A 2010. évben végzett munka és a 2010.évi pénzügyi beszámoló megvitatása és elfogadása
2011.évi munka – és pénzügyi terv megvitatása és elfogadása
a márciusban megtartandó Közgyűlés időpontjának és lebonyolításának megbeszélése
Egyebek, a két ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményei

Május

Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta eltelt fontosabb eseményekről
Tájékoztató a pályázatokról, a szezonális irodák nyitásáról
Együttműködések bővítése, szponzorok keresése
Tájékoztató a VSE-vel kapcsolatos munkáról
Egyebek

Szeptember

A két ülés közötti fontosabb eseményekről tájékoztató
Tájékoztató a vidéki irodák eddig végzett munkájáról, az Áldozatsegítő Szolgálattal való együttműködésről ( irodavezetők )
Tájékoztató az ügyfélforgalomról, kifizetett segélyekről
Az egyesület anyagi helyzetének ismertetése
Tájékoztató a szezonális irodák működéséről
Egyebek

November

Az együttműködések értékelése,

Tájékoztató az ez évi pályázati eredményekről, és az ebben való közös részvételről, az együttműködő partnerekkel

Az iroda /ák munkájának értékelése, a jövő évi feladatok meghatározása

Pénzügyi helyzet vizsgálata

Egyebek

Budapest, 2011-02-14.

MEGHÍVÓ

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2011 március 18.-án ( 9 – 13 óráig ) tartja éves közgyűlését.
Helyszin:
V.ker. Falk Miksa u. 28. Nyugdijas Klub
Várjuk minden tagtársunkat.

MEGHÍVÓ

Fügedi László elnök úr részére

Meghívó

az “Áldozatvédelem az Európai Unioban: merre tovább?” címmel megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciára

Budapest, 2011 március 23 – 24.

Az eseményt az Európai Unio Tanácsának magyar elnöksége keretében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szervezi az Európai Unio Alapjogi Ügynöksége (FRA) támogatásával.

A Konferencia célja a Bizottság munkájának segítése annak a készülő átfogó módosító csomagnak az előkészítésében, amelynek központi elemei a bűncselekmények és erőszak áldozatainak jogai, támogatása és védelme. A program célkitűzése, hogymeghatározza az áldozatvédelem fő problémaköreit, majd összangban a Stockholmi Programmal megoldási javaslatokat vázoljon fel. A konferenciát követően – amely várhatóan kijelöli a követendő útirányt – Magyarország elkészíti saját “utitervét” annak érdekében, hogy útmutatást és irányvonalat szabjon a Tanácsnk, valamint hozzájáruljon unios szinten egy hatékony és magas szinvonalú áldozatsegítő rendszer felállításához.

A rendezvény vendégül látja a tagállamok magas szintű képviselőit, az Európai Unio intézményeinek képviselőit, valamint a civil társadalom szereplőit és jeles akadémiai kutatókat egyaránt.

Megszakítás