Hírek

Konferencián voltunk – Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre

“Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre” címmel 2017. november 21-én Budapesten rendezett tudományos konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolája és a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport.  

http://gyuloletellen.hu/aktualitasok/konferencia-meghivo-hatekony-allami-valaszok-gyulolet-buncselekmenyekre

A konferencia a “Jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” KÖFOP-2.1.2.-VEKOP VEKOP-15-2016-00001 projekt keretében valósult meg.

Témák voltak:

“Ön valamilyen kisebbségi csoporthoz tartozónak vallja magát?”– rákérdezhet-e a rendőr a gyűlölet-bűncselekmény sértettjének vallására, szexuális irányultságára, etnikai hovatartozására?

Hogyan segíthetik a jogalkalmazók szervek munkáját a gyűlölet-bűncselekmények azonosítására szolgáló előítélet indikátorok?

Milyen elvárások rajzolódnak ki  a bíróság ítélkezési gyakorlatában a gyűlölet-bűncselekmények emberi jogokat tiszteletben tartó kezeléséhez?

Milyen esetekben kell fellépnie a rendőrségnek az állampolgárok diszkriminációval szembeni védelme érdekében?

Milyen lépések szükségesek a szakvonal hatékonyságának javítása érdekében?

A konferenciára valamennyi jogalkalmazói hivatásrendből felkértek előadókat, hogy ismertessék saját tapasztalataikat, vitassák meg álláspontjukat a témával kapcsolatban. A hallgatóság soraiba is várták a jogalkalmazókat és más szakértőket.

 

 

Megszakítás