EFOP-projektek

A felhívás címe:

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
A felhívás kódszáma: EFOP-1.3.5-16

Kedvezményezett neve: Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
A projekt címe:  Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a helyi kisközösségek fejlesztéséért
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00042
Támogatási összeg: 24 990 292 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt fizikai befejezése: 2020.03.01.

Projektünk révén elsődlegesen célunk olyan közösségépítő és közösségi kohéziót eredményező kezdeményezések, programok, szolgáltatások szervezése, amely a helyi fiatalok szerepvállalását, kezdeményezéseinek megvalósítását és működtetését támogatja, illetve a fiatalok helyi aktivitását támogató szakmai környezetet biztosít.  Programunk második célcsoportja a 60 év feletti idősödő és idős korosztály, akinek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javulni fog majd, hiszen az idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával segítjük elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést. Nagyon fontos, hogy az idősödő korosztály ne veszítse el aktivitását, működjön együtt a fiatalabb generációval (és fordítva) – a különböző generációk támogassák egymást és kooperáljanak.

____________________________________________________________________________________________

A felhívás címe: A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével
A felhívás kódszáma: EFOP-1.3.7-17

Kedvezményezett neve: Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
A projekt címe: Közösségépítés Szekszárdon
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00039
Támogatási összeg: 49 926 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt fizikai befejezése: 2021.12.31.

Jelen projekt fő célja a hátrányos helyzetben lévő célcsoport felzárkóztatása, hátránykompenzációja, a környezetük / a közösség érzékenyítése, alapvetően a társadalmi esélyteremtés biztosítása. Mivel a szervezetünkkel kapcsolatba kerülő áldozatok is “hátrányos helyzetben” vannak, illetve egyre szélesebb palettán mozog a velünk kapcsolatba kerülők “krízis-tartománya”  nagy gyakorlattal rendelkezünk a célcsoport megfelelő segítésének módszertanában is. A helyi egyházközösséggel összefogva hisszük, hogy kiváló eredményeket érhetünk el mind a hátrányos helyzetben lévők integrációja, mind környezetük érzékenyítése terén, mellyel teljes mértékben szolgáljuk a program fő céljait. Ennek érdekében szemléletformáló és érzékenyítő programokat szervezünk a településen, illetve közösségfejlesztő, közösségi (re)integráló programokkal fejlesztjük a közösségi együttélés minőségét.

Megszakítás